Destinacija Zemlja

Kompas & okolje

Spoštujemo in upoštevamo načela trajnostnega razvoja. Za zagotovitev dolgoročnega trajnostnega razvoja si prizadevamo izbirati ponudnike, ki skrbijo za ugoden vpliv turizma na okolje. Le-ti so v katalogu tudi označeni.

Zavezali smo se varovati in ohranjati »destinacijo zemlja«, zato si zavestno prizadevamo za (Zaveza odgovornosti v turizmu – Travel Better Pledge https://sustainabletravel.org):

  • Zmanjšanje okoljskega odtisa potovanj.
  • Ohranjanje prvobitnosti krajev v divjini, ki jih raziskujemo.
  • Nudenje podpore ljudem in skupnostim, ki jih obiskujemo.
  • Spoštovanje prostoživečih živali, ki jih opazujemo.
  • Priznavanje različnih kultur na pristen in spoštljiv način.
  • Uveljavljanje trajnostnega turizma.

Vedno smo in bomo, na podlagi smernic nacionalnih združenj in uradnih institucij, sprejemali odločitve, ki bodo skladne z našimi osnovnimi prioritetami tako pri načrtovanju kot realizaciji potovanj, to pa so varnost, zdravje in dobro počutje naših gostov.

V Kompasu se zavedamo odgovornosti, ki jo z varovanjem okolja nosimo za skupnost, tudi za turizem kot panogo. Aktivno spodbujamo k skrbi za naravna bogastva, spoštovanju kulturnih razlik med državami in narodi ter k vsem aktivnostim, ki lahko izboljšajo kakovost bivanja, danes in v prihodnosti.

Potujemo modro, potujemo zeleno.

Potujemo modro, varujemo zeleno.

Svet je lep, varujmo ga!