Pogodba med podjetjem Kompas d.o.o. in uporabnikom spletne strani

S pravili in pogoji uporabe spletne strani www.potovanje.si  ste obveščeni, da so vse programske in oblikovalske vsebine strani, aplikacije, domena in poddomena, torej vse to intelektualna lastnina, zavarovana in v izključni lasti avtorjev in nosilcev avtorskih pravic (v nadaljevanju Kompas) in da je kakršnakoli kršitev ali zloraba pravic intelektualne lastnine kazniva ter predstavlja podlago za uveljavljanje odškodnine.
Pravila in pogoji uporabe spletnih strani www.potovanje.si  so namenjeni zaščiti uporabnikov Kompasovega portala in zaščiti pravic podjetja Kompas. Z uporabo spletnih strani www.potovanje.si  ste zavezani k uporabi spletnih strani na način in pod pogoji, ki so navedeni v tem dokumentu.
Prosimo, da si jih preberete. V primeru, da se s pogoji uporabe ne strinjate, vas prosimo, da spletnih strani www.potovanje.si  ne uporabljate.

Vsebina spletnih strani

Namen spletnih strani www.potovanje.si  je posredovanje kakovostnih in ažurnih informacij o razpoložljivi turistični ponudbi.

Gradivo, objavljeno na spletnih straneh www.potovanje.si , je komercialnega in informativnega značaja in je namenjeno zgolj za zasebno uporabo. Uporaba spletnih strani je na lastno odgovornost.

Natančnost in resničnost podatkov

Kompas se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo nudila natančne in kakovostne informacije. Uporabnike želi opozoriti, da se napake, pomanjkljivosti in zamude pri vnašanju ažurnih podatkov, kakor tudi tipkarske napake lahko pojavijo povsem brez odgovornosti Kompasa

Uporaba dostopnih podatkov

Spletne strani www.potovanje.si so namenjene izključno vaši osebni uporabi. Uporabnik ali obiskovalec spletnih strani www.potovanje.sii ne sme brez vedenja in pisnega dovoljenja uporabljati ali kopirati informacij v komercialne namene. Vse pravice so pridržane.

Zaščita avtorskih pravic

Vse vsebine in storitve Kompasa d.o.o. ki so dostopne na spletni strani, so zaščitene in v lasti podjetja Kompas.
Vse programske in oblikovalske rešitve, celotna vsebina strani, aplikacije, domena, poddomena https://www.potovanje.si, torej vse pravice, materialne in moralne, na posameznih delih in na celoti, ki izvirajo iz avtorskega dela ali so lahko predmet pravic industrijske lastnine so zavarovane in v izključni lasti Kompasa in kakršnokoli nezakonito dejanje, opustitev, kršitev, poseg ali zloraba navedenih pravic je kaznivo dejanje in podlaga za uveljavljanje odškodnine.

Vsebine, ki niso v izključni lasti Kompasa, so posebej izpostavljene in označene. Če boste opazili kakršnokoli kršitev intelektualnih pravic, vas prosimo, da nam to nemudoma sporočite na elektronski naslov: info@potovanje.si , ker bomo vse morebitne kršitve nemudoma odpravili.
Vse fotografije, ne glede na to ali je to posebej označeno, so v izključni lasti Kompasa.

Zaščita zasebnosti in varnost podatkov

Kompas se zavezuje ščititi vašo zasebnost. Vsi podatki o uporabnikih so potrebni za potrebe rezervacije in izdaje potovalnih dokumentov. Na vašo željo vas obveščamo tudi o novostih v naši ponudbi. Vaše podatke bomo uporabili tudi v primeru udeležbe v občasnih darilnih igrah ali anketah na teh spletnih straneh. V nadaljevanju si preberite podrobnosti o varovanju in zaščiti vaših osebnih podatkov in zasebnosti.
Katere informacije dobimo in kako jih uporabljamo?
– Podatke, posredovane pri rezervaciji turističnega paketa, uporabljamo ali posredujemo organizatorju potovanja zgolj za potrebe izvršitve rezervacije in izdaje potovalnih dokumentov.
– Na vašo željo vam lahko pošiljamo ugodne ponudbe, obvestila o ponudbah v zadnjem hipu in novostih na strani. V primeru, da teh obvestil ne želite prejemati, se lahko od njih kadarkoli odjavite.
– S tem, ko ste se prijavili v naš klub, boste udeleženi tudi v darilnih igrah, promocijskih akcijah in anketah, osnova za to pa bodo vaši posredovani podatki.

Varovanje vašega imena
Kompas bo uporabljal vaše podatke izključno v namen in na način, opredeljen s temi pravili in pogoji uporabe spletne strani in jih ne bo prodajal, zamenjeval, posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam ali kakorkoli z njimi razpolagal v nasprotju z zgoraj zapisanim.

Zaščita
Naše spletne strani so varovane z več varnostno-zaščitnimi sistemi, z namenom da bi zagotovili ustrezno zaščito pred izgubo informacij ter neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Naša spletna stran pa vključuje tudi povezave do drugih spletnih strani, ki niso v naši lasti ali kakršnikoli povezavi z nami. Kompas ni odgovoren za varnost dostopa do takšnih spletnih strani in za zaščito vaših podatkov na takšnih spletnih straneh.
Nepooblaščeni poskusi pošiljanja in spremembe podatkov so strogo prepovedani. Proti kršiteljem bomo ukrepali v skladu z veljavno zakonodajo.

Vaša privolitev

Z uporabo naših spletnih strani se strinjate z uporabo informacij na način in v primerih, navedenih v pravilih in pogojih uporabe spletne strani. Morebitne spremembe teh pogojev in pravil bomo objavili na tej strani in na ta način zagotovili, da boste ves čas seznanjeni z njimi ter načinom uporabe podatkov, ki ste jih posredovali.

Kompas ne odgovarja za morebitne napake pri uporabi podatkov, če so te posledica netočnih ali nepravilno posredovanih podatkov.
Vaše osebne podatke in zasebnost bomo skrbno varovali in jih bomo od vas želeli le, če in ko boste želeli vplačati akontacijo in za dokončno potrditev rezervacije. Le tako bomo pod izvršeno vplačilo za določeno namestitev lahko vpisali vaše ime in vam na vaš domači naslov poslali vse potrebne dokumente. Vaše osebne podatke bomo posredovali le organizatorju potovanja, pri katerem boste z našo pomočjo rezervirali turistični paket. Vsi tako posredovani podatki bodo označeni kot poslovna skrivnost, dostop do njih pa bodo imele le pooblaščene osebe, ki bodo na zaupnost, korektnost in prepoved neavtoriziranega razkritja izrecno opozorjene.

Obveščamo vas tudi, da bomo vaše podatke uporabili za občasno pošiljanje sporočil v zvezi s pomembnimi spremembami na spletnih straneh www.potovanje.si. Vljudno prosimo, da nam sporočite, če naših sporočil o pomembnih spremembah, novostih, ugodnostih in posebnih ponudbah na www.potovanje.si ne želite prejemati.

Uporaba in razmnoževanje vsebin

Kot uporabnik www.potovanje.si strani ste obvezani, da podatkov, informacij in posebej fotografij, kakor tudi katerihkoli drugih materialov, ki so last Kompasa ne boste nezakonito uporabljali.

Povezave na strani izven spletnega mesta www.potovanje.si

Na naših spletnih straneh so tudi povezave na strani, ki jih nadzirajo druge fizične ali pravne osebe. Te povezave so na naših straneh samo kot priporočilo in morebiten dodaten vir obsežnejših informacij. Ker Kompas na njihovo vsebino in uredniško politiko upravljalcev strani nima nikakršnega vpliva, tudi ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino ter točnost in resničnost tam navedenih podatkov.

Sprememba pogojev uporabe

Kompas si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe. Sprememba začne veljati z objavo na spletni strani. Obiskovalci in uporabniki spletnih strani se morajo s spremembami seznaniti in jih tudi upoštevati.
Ta pogodba velja, dokler je ena od strank ne prekine. Pogodbo lahko prekinete kadarkoli tako, da ne uporabljate več spletnih strani www.potovanje.si in uničite vse materiale, ki ste jih s strani posneli, natiskali ali na kakršenkoli drug način shranili ali naložili.

Posebna določila

Uporabnik se strinja, da je to pogodbo mogoče prenesti na drugo osebo.

Reševanje morebitnih sporov

Za tolmačenje in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na teh spletnih straneh, se uporablja izključno zakonodaja, veljavna na območju Republike Slovenije. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih materialov je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

KOMPAS d.o.o.
Ljubljana, april 2005