Poslovna integriteta

Poslovna integriteta

Vrednote

Medsebojna povezanost
Verjamemo, da naša moč leži v nenehnem bogatenju skupnega znanja in izkušenj, ki nas povezuje in omogoča skupno rast. Vsak posameznik je s svojim znanjem in izkušnjami pomemben člen Kompasove barke.

Odličnost storitev
Prepričani smo, da je le najboljše dovolj dobro tako za nas, kot tudi za naše goste in poslovne sodelavce.

Odgovornost
Naše delovanje je odgovorno do naših gostov, do naših sodelavcev in poslovnih partnerjev. Odgovornost do naših gostov se kaže v kakovosti naših storitev, odgovornost do poslovnih partnerjev v spoštovanju medsebojnih dogovorov ter odgovornost do naših sodelavcev v ohranjanju prijaznega in motivacijskega delovnega okolja.

Ustvarjalnost, drugačnost in dinamičnost
Naši dinamični in ustvarjalni sodelavci si drznejo razmišljati na drugačen način. Želimo biti prvi, ki svojim gostom danes ponudimo tisto, kar bodo potrebovali šele jutri.

Poslovne vrednote

Zadovoljstvo naših gostov
središču naše pozornosti so naši gostje in njihovo zadovoljstvo je naša glavna skrb in odgovornost zaposlenih. Vse, kar je povezano z izpolnjevanjem pričakovanj naših potnikov, mora ustrezati najvišjim standardom dejavnosti.

Zanesljivost
Izpolnitev obveznosti in obljub, tako do naših gostov kot do naših poslovnih partnerjev, sodelavcev in lastnikov, je sestavni del naših poslovnih norm.

Poslovna uspešnost
Naše aktivnosti morajo zagotavljati finančno uspešnost poslovanja, da bi s tem lahko zagotovili naše nadaljnje delovanje, omogočili našim gostom storitve najvišje kakovosti, zaposlenim primeren delovni standard in varnost zaposlitve ter lastnikom dolgoročno pričakovani donos.

Motivacija zaposlenih
Naši sodelavci nam predstavljajo največjo vrednoto. Motiviramo jih za doseganje poslovnih ciljev in jim ustvarjamo pogoje, v katerih lahko napredujejo in razvijajo svoje sposobnosti. Spoštujemo dostojanstvo posameznika.

Kakovost

»Le najboljše je za nas dovolj dobro.«

Naše poslanstvo izpolnjujemo s pomočjo visoko izobraženih in motiviranih sodelavcev, ki se nenehno prizadevajo pridobiti nove veščine in širiti svoje bogato znanje.

Odnos do naših gostov in poslovnih partnerjev je skrben in prijazen. Naše obljube vedno izpolnimo in se hkrati trudimo, da bi njihova  pričakovanja presegli.

Skrb za kakovost je skupna naloga vseh poslovnih funkcij in vsakega posameznika, zato uveljavljamo sodobne principe celovitega obvladovanja kakovosti in neprestanih izboljšav.

Spremljanje zadovoljstva naših gostov

»Pot do zadovoljstva je v poznavanju zadovoljstva.«

V Kompasu želimo slediti željam naših gostov in spremljati njihovo zadovoljstvo ter s tem utrditi njihovo zaupanje v naše delovanje. S pomočjo anket identificiramo elemente, ki imajo največji vpliv na njihovo zadovoljstvo.

Kultura podjetja

Profesionalnost

 • pravočasno izpolnjevanje obljub in dogovorov tako zunanjim kot notranjim partnerjem in gostom
 • odgovornost vsakogar za odlično kakovost opravljenega dela
 • nenehno izobraževanje in usposabljanje
 • prenašanje znanj in izkušenj na mlajše sodelavce
 • urejen videz in uglajeno vedenje do naših gostov, poslovnih partnerjev in sodelavcev
 • načrtovanje svojega časa in usklajevanje aktivnosti znotraj tima

Kultura dialoga

 • najprej poslušamo, nato skušamo razumeti
 • v pogovorih smo umirjeni in ljubeznivi
 • iščemo rešitve in se ne osredotočamo na »težave«, ki nam predstavljajo izzive
 • ne komentiramo posameznikovih lastnosti
 • trudimo se za uspešnost podjetja
 • spoštujemo čas skupine in vsakega posameznika
 • na pogovor ali sestanek pridemo pripravljeni in točno

Integriteta posameznika

 • spoštujemo vsakega posameznika takšnega kot je
 • vsakega posameznika sodimo po njegovem delu in prispevku k uspešnosti, rasti in razvoju podjetja
 • posameznika spodbujamo k osebni rasti ter prilagajanju potrebam in ciljem podjetja

Integriteta podjetja

 • varujemo in izboljšujemo ugled podjetja s svojimi dejanji, zgledom in videzom
 • o podjetju govorimo vedno in povsod samo dobro
 • posredujemo ideje, ki lahko ugled podjetja povečujejo
 • kar je dobro za podjetje, je dobro tudi za posameznika; obratno ni vedno res