Poslovna odgovornost

Svet je lep, saj je naš dom.

Svet je lep, zaščitimo ga.

Kompas se občutljivo in aktivno odziva tako na socialna kot tudi okoljska vprašanja. V podjetju se izvaja notranja politika k manjši in racionalni porabi papirja ter se spodbuja uporaba sodobnih elektronskih orodij komuniciranja.

Z različnimi okoljevarstvenimi oglasi spodbujamo naše goste, da v času potovanj in letovanj tudi sami skrbijo za okolje, da so skrbni pri porabi vode in električne energije ter da smo vedno in povsod spoštljivi do različnosti.